Képzéseink

 I. SPORTEDZŐ

 

Mivel foglalkozik egy Sportedző (a sportág megjelölésével)?

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.
Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.
 
Tanegységek:

1. A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem

    1.1. Anatómia, élettan

    1.2. Fejlesztési módszerek

    1.3. Sportegészségtan, sportbalesetek megelőzése

2. Edzéselméleti alapok

    2.1. Sport- és edzéselmélet

    2.2. A tehetség és gondozása

3. Sportpedagógia

    3.1. Sportpedagógia

4. Sportpszichológia

    4.1. Sportpszichológia

5. Gimnasztika

    5.1. A gimnasztika elmélete

    5.2. A gimnasztika gyakorlata

6. Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol, német)

    6.1. Sportszaknyelvi alapok

    6.2. A választott sportág szakmai nyelve

7. Edzéstervezés

    7.1. Az edzéstervezés elmélete

    7.2. Edzéstervezés a gyakorlatban

8. Mozgásfejlesztés

    8.1. A mozgásfejlesztés elméleti alapjai

    8.2. A mozgásfejlesztés gyakorlati fogásai

9. Vezetési, szervezési ismeretek

    9.1. Általános sportszervezés

    9.2. A választott sportág szervezési és vezetési sajátosságai

10. Jogi, gazdasági ismeretek

    10.1. A sport jogszabályi alapjai

    10.2. A sportgazdálkodás

11. Választott sportág sportszakmai modul

    11.1. Egészség és biztonság

    11.2. A választott sportág elméleti alapjai

    11.3. Pedagógia és kommunikáció

    11.4. A választott sportág edzésmódszertana

    11.5. Táplálkozástani alapok

    11.6. A választott sportág edzéselmélete

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Fitnesz- és rekreációs programok irányítója
Megszerezhető végzettség: Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés

 

Tervezett képzési napok (elmélet):

2021. okt. 16.

2021. nov. 13.

2012. dec. 04.

2022. jan. 29.

2022. febr. 19.

2022. márc. 19.

2022. ápr. 16.

2022. máj. 14.

A gyakorlat sportágtól, létszámtól, tudásszinttől függően egész éven át zajlik előzetesen megbeszélt időpontokban.

 

 

II. SPORTSZERVEZŐ MUNKATÁRS
 
 
Mivel foglalkozik egy sportszervező?

 

Sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít. Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt

 

Karrier lehetőségek, legjellemzőbb foglalkozások:

 

Aerobikterem vezetője, fitneszklub vezetője, fitneszterem vezetője, horgászegyesületi vezető, kondicionáló terem vezetője, Mozgásstúdió-vezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, sportlétesítmény vezetője, sportosztály vezetője, sport-szakosztályvezető, elnök, szabadidőközpont igazgatója, testépítő és szolgáltató tevékenységet végző egység/szervezet vezetője, uszodavezető, sportszervező, -menedzser, sport-rendezvényszervező, szabadidő-szervező.

 

 Tanegységek:
 
1. Kommunikáció a sportban
2. Sportszervezetek, sportszövetségek működése
3. Jogi, gazdasági ismeretek
4. Sportági ismeretek
5. Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol)
6. Sportrendezvény-szervezés
7. Sportigazgatási és adminisztrációs alapok
8. Sportlétesítmény és eszköz menedzsment